zwroty

Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego produkty bez wad.

2. Zwrot (Odstąpienie od umowy):

2.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (dokonać zwrotu) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo o tym poinformować, przykładowo wysyłając pismo pocztą na adres:

Simon says Monika Kopacz
Ul. Małcużyńksiego 5
02-791 Warszawa

lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: shop@komiksy.edu.pl

2.3. Towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Sklepu o skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2.4. Towar powinien być oryginalnie zapakowany i nie nosić śladów użytkowania.

2.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

2.6. Koszty odesłania Produktu do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.

3. Reklamacje

3.1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć poprzez email na adres: shop@komiksy.edu.pl oraz odesłanie towaru oraz dowodem zakupu, drogą pocztową, lub listem poleconym na adres:

Simon says Monika Kopacz
Ul. Małcużyńskiego 5
02-791 Warszawa

z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony, lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

3.2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.