Vera The Alien Hunter – 6 sztuk

 Vera’s Tall Tales

 Meet Luca

 A Real Alien

 Luca’s Mission

 Getting Ready for the Worst

All is Safe

Ilość 210.00 

Opis

– Wiek: 8+
– Ilość słów: 200
– Komponenty: Komiks z audio CD
– Ilość stron: 23
– Wymiary 188 mm x 252 mm

  • Kolorowe ilustracje ułatwiające rozumienie treści
  • Nauka języka angielskiego używanego na co dzień
  • Utrwalanie struktur gramatycznych na poziomie podstawowym
  • Różnorodne ćwiczenia wspomagające naukę słownictwa, rozumienia ze słuchu i gramatyki
  • Płyta CD do ćwiczenia mówienia i rozumienia ze słuchu
  • Aplikacja mobilna w atrakcyjny sposób pozwala wprowadzić i utrwalić nowe słownictwo