Vera The Alien Hunter – 18 sztuk

Poziom I – (200 słów)

 Vera’s Tall Tales

 Meet Luca

 A Real Alien

 Luca’s Mission

 Getting Ready for the Worst

All is Safe

 

Poziom II – (400 słów)

Back To School

Dancing with Danger

Sour Milk

A Price for Vera

The Mind Cube

Earth’s True Alien Hunter

 

Poziom III – (600 słów)

Luca’s Leaving…

A Visitor for Luca

Vera the Hunted

Vera in Space

A Small Delay

Earth or Bust

Ilość 612.00 

Opis

– Wiek: 8+
– Ilość słów: 200, 400, 600
– Komponenty: Komiks z audio CD
– Ilość stron: 23, 23, 27
– Wymiary 188 mm x 252 mm

  • Kolorowe ilustracje ułatwiające rozumienie treści
  • Nauka języka angielskiego używanego na co dzień
  • Utrwalanie struktur gramatycznych na poziomie podstawowym
  • Różnorodne ćwiczenia wspomagające naukę słownictwa, rozumienia ze słuchu i gramatyki
  • Płyta CD do ćwiczenia mówienia i rozumienia ze słuchu
  • Aplikacja mobilna w atrakcyjny sposób pozwala wprowadzić i utrwalić nowe słownictwo