Magic Adventures – 18 sztuk

Poziom I – (200 słów)

 A New Girl in School

 Olivia and the Bad Boys

 Jack’s Date

Bad Frogs

Bella’s Big Day

A Trip to the Lake

 

Poziom II – (400 słów)

 Olivia is Gone!

 Where is Bella?

Jack and the Red Lion

The Jail of Magic

The Story of Dark

The Crystal of Power

 

Poziom III – (600 słów)

Dark of the Earth

Dark in the City of Lights

The Dark Woods

Dark’s Africa

Dark Ice

Olivia’s Big Fight

Ilość 495.00 

Opis

– Wiek: 6+
– Ilość słów: 200, 400, 600
– Komponenty: Komiks z audio CD
– Ilość stron: 19, 23, 27
– Wymiary 167 mm x 225 mm

  • Kolorowe ilustracje ułatwiające rozumienie treści
  • Nauka języka angielskiego używanego na co dzień
  • Utrwalanie struktur gramatycznych na poziomie podstawowym
  • Różnorodne ćwiczenia wspomagające naukę słownictwa, rozumienia ze słuchu i gramatyki
  • Płyta CD do ćwiczenia mówienia i rozumienia ze słuchu